ทำไมต้องจัดฟันและควรจัดฟันที่ไหนดี

การจัดฟันที่ไหนดีนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาหรือรักษาฟันที่เรียงตัวผิดปกติส่งผลทำให้มีปัญหาต่อการเคี้ยวอาหาร ฟันซ้อนเกหรือฟันห่างทำให้ขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพเวลายิ้มหรือสนทนาไม่ใช่จัดเพื่อความสวยของรูปหน้าอย่างที่เข้าใจกัน อย่างไรก็ตามเหตุผลที่ว่าทำไมต้องจัดฟันนั้นก็มีอยู่หลายข้อ ดังนี้

  • เพื่อให้ฟันทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการสบฟันที่ดีขึ้น และเคี้ยวอาหารได้ดีกว่าเดิม
  • เพื่อให้ออกเสียงพูดได้ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเสียง “ส.เสือ”
  • เพื่อลดปัญหาในช่องปาก เนื่องจากการแปรงฟันไม่สะอาดเนื่องจากฟันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ
  • เพื่อความสวยงามและเพื่อบุคลิกภาพที่ดีขึ้น มีรอยยิ้มที่สวยมากขึ้นทำให้มีบุคลิกที่ดี กล้าแสดงออก

โครงสร้างภายในช่องปากของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ฟันของบางคนเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ ขณะที่บางคนขนาดฟันใหญ่หรือเล็กเกินไป ฟันเก ฟันเหยิน ฟันห่าง ฟันซ้อน ทำให้มีปัญหาในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น ส่งผลต่อการเคี้ยวหรือบดอาหาร รวมไปถึงปัญหาด้านขากรรไกร และปัญหาด้านบุคลิกภาพ ทำให้ขาดความมั่นใจ ดังนั้นการจัดฟันที่ไหนดีให้เรียงตัวกันในตำแหน่งที่ถูกต้องจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

ลักษณะของฟันแบบไหนที่ควรจัดฟัน จริงๆแล้วทันตแพทย์จะเป็นคนตัดสินใจว่าคุณควรจัดฟันที่ไหนดีหรือไม่ทั้งแบบธรรมดาใช้เครื่องมือโลหะ และแบบใสใช้เครื่องมือพลาสติก โดยทันตแพทย์วิเคราะห์จากการวินิจฉัยด้วยประวัติการรักษาทางการแพทย์และทันตกรรม แบบพิมพ์ฟันและภาพเอกซเรย์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ แต่สามารถประเมินตัวเองเบื้องต้นได้ หากมีปัญหาดังต่อไปนี้

  1. ฟันห่าง มีช่องว่างระหว่างฟันอันเกิดจากการหลุดของฟันหรือฟันที่ยังขึ้นไม่เต็ม เกิดขึ้นได้กับฟันทุกซี่ แต่ส่วนใหญ่มักอยู่บริเวณระหว่างฟันหน้าสองซี่ ฟันห่างจะมองเห็นได้ชัดเจนทำให้ดูไม่มั่นใจ และอาจมีปัญหาเรื่องเศษอาหารเข้าไปติดได้ง่ายขึ้น
  2. ฟันซ้อนเก เกิดจากการที่มีฟันซ้อนและเบียดกัน ในบริเวณขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่าง แต่ส่วนใหญ่จะพบบริเวณฟันด้านล้าง สิ่งเหล่านี้เกิดจากขนาดของฟันใหญ่กว่าขนาดของขากรรไกรโดยรวม ก็จะทำให้เกิดปัญหาฟันซ้อนเกเกิดขึ้นได้
  3. ฟันบนหยื่นรือฟันล่างยื่น

– ฟันบนยื่น หรือฟันเหยิน มีลักษณะฟันบนยื่นออกมามากเมื่อเทียบกับฟันล่าง ยิ้มแล้วไม่สวย

– ฟันล่างยื่น หรือคางยื่น มีลักษณะฟันล่างยื่นออกมาสบคร่อมกับฟันบน หรือปลายฟันล่างกัดชนกับปลายฟันบน ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันล่างและฟันบน

สาเหตุทั้งสองกรณีอาจเกิดจากพันธุกรรมก็เป็นได้ เนื่องจากขากรรไกรมีการเจริญเติบโตผิดปกติ หรือพฤติกรรมที่ติดเป็นนิสัยบางอย่างเช่นส่งผลต่อความสวยงามบนใบหน้า และนอกจากนั้นยังส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหารอีกด้วย

  1. ฟันกัดคร่อม ฟันกัดคร่อมมีลักษณะฟันบนกับสบไม่พอดีกับฟันล่างทำให้กัดฟันแล้วดูฟันเยื้องหรือฟันดูเหลื่อมกัน สาเหตุไม่แน่ชัด ผู้ป่วยบางรายเกิดจากความผิดปกติของขากรรไกร การขึ้นของฟันที่ผิดปกติ ส่งผลต่อความสวยงาม การบดเคี้ยวอาหาร สามารถแก้ไขได้โดยการจัดฟันที่ไหนดี
  2. ฟันสบเปิด เมื่อขบฟันแล้วมีช่องว่างเปิดระหว่างฟันบนกับฟันล่างมากเกินไป ไม่สวยงาม ฟันสบไม่โดนกัน อาจเกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของขากรรไกร และพฤติกรรมการดูดนิ้ว อมนิ้วตั้งแต่วัยเด็กจนติดเป็นนิสัยส่งผลต่อการออกเสียงพูด การบดเคี้ยว บุคลิกภาพ

การลงทุนแบบไหนดีที่สุด

การลงทุนแบบไหนดีที่สุด

ไม่มีการลงทุนแบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน การลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับคุณจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น เป้าหมายทางการเงิน ระยะเวลาการลงทุน ระดับความเสี่ยงที่รับได้ และความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน

ปัจจัยที่ต้องพิจารณา

เป้าหมายทางการเงิน คุณลงทุนเพื่ออะไร? เพื่อการเกษียณอายุ เพื่อการศึกษาของลูก เพื่อซื้อบ้าน หรือเพื่ออะไรก็ตาม เป้าหมายของคุณจะช่วยกำหนดประเภทของการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ
ระยะเวลาการลงทุน คุณจะลงทุนเป็นระยะเวลานานแค่ไหน? การลงทุนระยะยาวมักมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนระยะสั้น
ระดับความเสี่ยงที่รับได้ คุณสามารถรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน? การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมักมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนสูงเช่นกัน
ความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน คุณมีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนมากน้อยแค่ไหน? หากคุณไม่มีประสบการณ์การลงทุนมากนัก อาจจะเหมาะกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ
ประเภทของการลงทุน

การลงทุนในหุ้น เป็นการลงทุนในส่วนของความเป็นเจ้าของในบริษัท หุ้นมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน
การลงทุนในกองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยรวมเงินกับนักลงทุนคนอื่นๆ เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ กองทุนรวมมีหลายประเภท เหมาะกับนักลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่างกัน
การลงทุนในตราสารหนี้ เป็นการลงทุนให้กู้ยืมเงินกับรัฐบาลหรือบริษัท ตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้น แต่ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าเช่นกัน
การลงทุนในทองคำ เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าคงทน ทองคำมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นการลงทุนในที่ดินหรืออาคาร อสังหาริมทรัพย์มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน
คำแนะนำ

ศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน อย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ
กระจายความเสี่ยง ไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว
ลงทุนระยะยาว การลงทุนระยะยาวมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนระยะสั้น
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หากคุณไม่มีประสบการณ์การลงทุนมากนัก

ไวอากร้า ดีอย่างไร

ไวอากร้า (Viagra) เป็นชื่อการค้าของยาที่มีตัวยาหลักคือ ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ซึ่งใช้รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย หรือที่เรียกว่า ภาวะการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายไม่ดีพอ (Erectile Dysfunction)

กลไกการออกฤทธิ์ของไวอากร้า คือ ยาจะไปขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศชาย ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะเพศได้มากขึ้น ส่งผลให้อวัยวะเพศแข็งตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไวอากร้าไม่ใช่ยาสำหรับทุกคน ผู้ชายที่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

ข้อควรระวัง

ไวอากร้าอาจมีผลข้างเคียง เช่น ปวดศีรษะ หน้าแดง คลื่นไส้ อาเจียน
ไม่ควรใช้ยาเกินขนาดที่แพทย์สั่ง
ไม่ควรใช้ยาพร้อมกับยาไนเตรท
ไม่ควรใช้ยาในผู้หญิง
ก่อนใช้ยาไวอากร้า

ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
แจ้งแพทย์เกี่ยวกับโรคประจำตัว ยาที่รับประทานอยู่ และอาหารเสริมที่ทาน
แจ้งแพทย์หากมีอาการแพ้ยา
การใช้ยาไวอากร้า

ยาไวอากร้ามีหลายขนาด ควรใช้ยาตามขนาดที่แพทย์สั่ง
ยาควรทานก่อนมีกิจกรรมทางเพศประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
ยาออกฤทธิ์ได้นานประมาณ 4-6 ชั่วโมง
การเก็บรักษายา

เก็บยาที่อุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง