ทำไมต้องจัดฟันและควรจัดฟันที่ไหนดี

การจัดฟันที่ไหนดีนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาหรือรักษาฟันที่เรียงตัวผิดปกติส่งผลทำให้มีปัญหาต่อการเคี้ยวอาหาร ฟันซ้อนเกหรือฟันห่างทำให้ขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพเวลายิ้มหรือสนทนาไม่ใช่จัดเพื่อความสวยของรูปหน้าอย่างที่เข้าใจกัน อย่างไรก็ตามเหตุผลที่ว่าทำไมต้องจัดฟันนั้นก็มีอยู่หลายข้อ ดังนี้

  • เพื่อให้ฟันทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการสบฟันที่ดีขึ้น และเคี้ยวอาหารได้ดีกว่าเดิม
  • เพื่อให้ออกเสียงพูดได้ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเสียง “ส.เสือ”
  • เพื่อลดปัญหาในช่องปาก เนื่องจากการแปรงฟันไม่สะอาดเนื่องจากฟันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ
  • เพื่อความสวยงามและเพื่อบุคลิกภาพที่ดีขึ้น มีรอยยิ้มที่สวยมากขึ้นทำให้มีบุคลิกที่ดี กล้าแสดงออก

โครงสร้างภายในช่องปากของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ฟันของบางคนเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ ขณะที่บางคนขนาดฟันใหญ่หรือเล็กเกินไป ฟันเก ฟันเหยิน ฟันห่าง ฟันซ้อน ทำให้มีปัญหาในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น ส่งผลต่อการเคี้ยวหรือบดอาหาร รวมไปถึงปัญหาด้านขากรรไกร และปัญหาด้านบุคลิกภาพ ทำให้ขาดความมั่นใจ ดังนั้นการจัดฟันที่ไหนดีให้เรียงตัวกันในตำแหน่งที่ถูกต้องจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

ลักษณะของฟันแบบไหนที่ควรจัดฟัน จริงๆแล้วทันตแพทย์จะเป็นคนตัดสินใจว่าคุณควรจัดฟันที่ไหนดีหรือไม่ทั้งแบบธรรมดาใช้เครื่องมือโลหะ และแบบใสใช้เครื่องมือพลาสติก โดยทันตแพทย์วิเคราะห์จากการวินิจฉัยด้วยประวัติการรักษาทางการแพทย์และทันตกรรม แบบพิมพ์ฟันและภาพเอกซเรย์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ แต่สามารถประเมินตัวเองเบื้องต้นได้ หากมีปัญหาดังต่อไปนี้

  1. ฟันห่าง มีช่องว่างระหว่างฟันอันเกิดจากการหลุดของฟันหรือฟันที่ยังขึ้นไม่เต็ม เกิดขึ้นได้กับฟันทุกซี่ แต่ส่วนใหญ่มักอยู่บริเวณระหว่างฟันหน้าสองซี่ ฟันห่างจะมองเห็นได้ชัดเจนทำให้ดูไม่มั่นใจ และอาจมีปัญหาเรื่องเศษอาหารเข้าไปติดได้ง่ายขึ้น
  2. ฟันซ้อนเก เกิดจากการที่มีฟันซ้อนและเบียดกัน ในบริเวณขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่าง แต่ส่วนใหญ่จะพบบริเวณฟันด้านล้าง สิ่งเหล่านี้เกิดจากขนาดของฟันใหญ่กว่าขนาดของขากรรไกรโดยรวม ก็จะทำให้เกิดปัญหาฟันซ้อนเกเกิดขึ้นได้
  3. ฟันบนหยื่นรือฟันล่างยื่น

– ฟันบนยื่น หรือฟันเหยิน มีลักษณะฟันบนยื่นออกมามากเมื่อเทียบกับฟันล่าง ยิ้มแล้วไม่สวย

– ฟันล่างยื่น หรือคางยื่น มีลักษณะฟันล่างยื่นออกมาสบคร่อมกับฟันบน หรือปลายฟันล่างกัดชนกับปลายฟันบน ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันล่างและฟันบน

สาเหตุทั้งสองกรณีอาจเกิดจากพันธุกรรมก็เป็นได้ เนื่องจากขากรรไกรมีการเจริญเติบโตผิดปกติ หรือพฤติกรรมที่ติดเป็นนิสัยบางอย่างเช่นส่งผลต่อความสวยงามบนใบหน้า และนอกจากนั้นยังส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหารอีกด้วย

  1. ฟันกัดคร่อม ฟันกัดคร่อมมีลักษณะฟันบนกับสบไม่พอดีกับฟันล่างทำให้กัดฟันแล้วดูฟันเยื้องหรือฟันดูเหลื่อมกัน สาเหตุไม่แน่ชัด ผู้ป่วยบางรายเกิดจากความผิดปกติของขากรรไกร การขึ้นของฟันที่ผิดปกติ ส่งผลต่อความสวยงาม การบดเคี้ยวอาหาร สามารถแก้ไขได้โดยการจัดฟันที่ไหนดี
  2. ฟันสบเปิด เมื่อขบฟันแล้วมีช่องว่างเปิดระหว่างฟันบนกับฟันล่างมากเกินไป ไม่สวยงาม ฟันสบไม่โดนกัน อาจเกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของขากรรไกร และพฤติกรรมการดูดนิ้ว อมนิ้วตั้งแต่วัยเด็กจนติดเป็นนิสัยส่งผลต่อการออกเสียงพูด การบดเคี้ยว บุคลิกภาพ