บ้านมือสองมีข้อดีตรงที่ช่วยประหยัดเงินไปได้เยอะมาก

เรื่องของสภาพบ้านมือสองก็ยังเป็นหัวใจหลักที่เราต้องให้ความสำคัญ เพราะบ้านมือสองบางหลังอาจจะถูกทิ้งไว้นานมาก ไม่มีคนดูแล ทำให้สภาพบ้านทรุดโทรม และมีหลายส่วนที่ต้องซ่อมแซม ซึ่งถ้าแค่มีบางส่วนที่ชำรุดก็สามารถเลือกซื้อได้ เพราะสุดท้ายแค่ซ่อมก็จบ ดังนั้นแนะนำให้พาผู้เชี่ยวชาญไปดูบ้านด้วยทุกครั้ง

แต่การซื้อบ้านมือสองมีข้อดีตรงที่ช่วยประหยัดเงินไปได้เยอะมาก การเลือกซื้อบ้านมือสองก็จะช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้น เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจะได้เตรียมรับมือได้ทันท่วงที แต่ก่อนจะซื้อบ้านมือสองให้ได้สภาพดี แนะนำให้ตรวจเช็คก่อนเสมอ

ตรวจสอบราคาเบื้องต้นของบ้านมือสองก่อนซื้อ

เนื่องจากราคาซื้อขายบ้านมือสองจะมีราคาที่เกี่ยวข้องกับ ราคาบ้านและที่ดินตามการประเมินของกรมที่ดิน ซึ่งสามารถตรวจสอบราคาเบื้องต้นได้ในเว็บไซต์ของกรมที่ดิน ราคาต่อไปคือราคาประเมินของเอกชน ซึ่งจัดทำขึ้นจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือจากธนาคารสถาบันทางการเงินต่างๆ เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการปล่อยให้กู้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ส่วนราคาสุดท้ายคือซื้อขายจริงตามท้องตลาด ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยการสำรวจพื้นที่จริงและสอบถามจากผู้คนในบริเวณดังกล่าว

เพื่อให้มั่นใจว่าบ้านมือสองอยู่ในสภาพดี ควรมีการตรวจสอบสภาพบ้าน โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณรอบนอกของบ้าน ดูว่ามีคนพักอาศัยอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ ติดสัญญาเช่าหรือเปล่า ผู้เช่าดูแลบ้านได้ดีหรือไม่ อย่างไร

สัญญาซื้่อขายบ้านมือสองสำคัญ?

ปัจจุบันการทำสัญญาซื้่อขายบ้านมือสองนั้น ต้องอาศัยผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาเป็นที่ปรึกษา แต่หากใช้สัญญามาตรฐานของกรมที่ดิน หรือขอความช่วยเหลือจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระนี้ได้ส่วนหนึ่ง

แต่ก่อนที่จะลงมือทำสัญญาจะต้องสำรวจกำลังเงินที่จะใช้วางมัดจำให้พร้อมเสียก่อน เพราะการซื้อบ้านมือสองจะต้องมีเงินสดจำนวนหนึ่งมาวางมัดจำ หรือจ่ายส่วนต่างที่ธนาคารไม่ให้สินเชื่อเต็ม 100% ของราคาบ้าน เพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่ต้องเตรียมจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการกู้และวงเงินที่ธนาคารให้กู้ส่วนหนึ่งด้วย