เทคนิคการรับถ่ายภาพสินค้าแบบแฟชั่น

เทคนิคการรับถ่ายภาพสินค้าแบบแฟชั่น

สำหรับผู้ขายของที่ต้องการลงขายสินค้าประเภทแฟชั่น เสื้อผ้าและรองเท้า ซึ่งสิ่งสำคัญที่ห้ามลืมเลยก็คือ ผู้ซื้อต้องการเห็นภาพสินค้าตามความเป็นจริงมากที่สุดดังต่อไปนี้

1. ถ่ายให้เห็นรูปทรงของเสื้อผ้าแบบเต็มตัวโดยใช้นางแบบ หรือ หุ่นลองเสื้อ

เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อสวมใส่แล้วจะออกมาเป็นอย่างไร ไม่ควรใช้ไม้แขวน หรือ วางไว้ในแนวราบ และจำเป็นต้องถ่ายให้เห็นทุกมุม รวมทั้งถ่ายในส่วนที่เป็นลวดลาย และเนื้อผ้าด้วย

2. ถ้าหากเป็นสินค้าที่มีตำหนิ หรือมีการใช้งานมาก่อน ต้องถ่ายให้เห็นรอยขาด รอยเปื้อน ตำหนิต่าง ๆ ให้ครบ โดยเห็นสภาพสินค้าตามความเป็นจริงเพื่อให้ผู้ซื้อเข้าใจสภาพสินค้าอย่างถูกต้องตั้งแต่ก่อนเริ่มการซื้อขายสินค้า

3. สำหรับรองเท้าจำเป็นต้องถ่ายภาพให้ครบทุกมุม เพราะผู้ซื้อจะอยากเห็นทั้งด้านหน้า ด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างของรองเท้า

4. สำหรับกระเป๋าจำเป็นต้องถ่ายทั้งด้านใน และด้านนอกของกระเป๋า เพื่อแสดงให้เห็นรอยเย็บ และป้ายของกระเป๋า

5. ถ่ายให้เห็นป้าย และตราเครื่องหมายสินค้า ถ้าสินค้ายังอยู่ในกล่อง ก็ถ่ายสินค้าจากในกล่องด้วยนะคะ